Pilates je pretežak?

Instruktori moraju biti obučeni da vježbe modificiraju primjereno različitim razinama tjelesne spremnosti. Dva su moguća pristupa:

  • Tečaj na prostirkama prilagođen početnicima. Početnici će se ugodnije osjećati sa sebi ravnima, a instruktor vježbe može modificirati primjereno cijeloj grupi
  • Instruktori moraju voditi računa o tome da nijedan polaznik ne izgubi motivaciju i da svima bude zabavno.

Istina: Primjerenim treningom s modificiranim vježbama koje zadovoljavaju individualne potrebe, instruktori pilatesa mogu povećati zadovoljstvo polaznika.

nazad